Wateroverlast

Wateroverlast is een groeiend probleem.
Het klimaat verandert en het aantal verharde m2 oppervlakte neemt toe. Buien worden heviger, er vallen grote hoeveelheden water in korte tijd. De kans op schade en overlast is groot. De grondwaterstand echter wordt steeds lager en door langere droge periodes neemt de bodem slecht vocht op. Als het dan gaat regenen, heeft dit weinig invloed op de grondwaterstand en dus ook niet op de begroeiing.
Wij zoeken samen met u naar mogelijke oplossingen. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar tijdelijke (slimme) berging van hemelwater en afkoppelen van het bestaande rioolsysteem. Zo helpen we de natuur en behoort wateroverlast tot het verleden.

Energieneutraal

De overheid heeft zich in de klimaatwet ten doel gesteld om voor 2050 de CO2-uitstoot met 95% terug te brengen naar het niveau van 1990. Men wil de energieproductie volledig CO2-neutraal maken. Of dat haalbaar is, valt te betwijfelen. Dat de benodigde kosten door de gebruiker betaald moeten worden is een feit. Dus wilt u kostenverhoging van uw energielasten voorkomen, dan is het nu tijd om te investeren in uw eigen energiebron. Hoe langer u wacht………..
Wij zoeken naar de best passende oplossing voor uw bedrijf. Want wij zijn al neutraal!

Wie zijn wij

Wij zijn een neutraal adviesbureau. In 2018 opgericht door ondernemer Leon Bastiaans. Ik werkte meer dan 25 jaar in de rioolbranche, waar ik ruime ervaring heb opgedaan met het bestrijden van wateroverlast. Ik bedacht (en bedenk) slimme oplossingen voor bedrijven. Hun bedrijfspanden worden door groei steeds groter. Rioolcapaciteit wordt dan vaak niet aangepast, waardoor overlast een feit is. Vaak ook in combinatie met een te geringe capaciteit van het gemeentelijk rioolstelsel. Tijdens de watersnoodrampen in 1993 en 1995 was ik nauw betrokken bij het crisisteam Noord-Limburg voor het afsluiten van riolen, leegpompen van kelders en het bestrijden van ander leed, waar inwoners onverwacht mee te maken kregen.

Na die 25 jaar rioolbranche heb ik een nieuwe manier van ontgraven geïmporteerd binnen Nederland en deze techniek op de Nederlandse kaart gezet. Grondzuigtechniek is inmiddels niet meer weg te denken in gebieden, waar kans op kabelbeschadigingen groot is of grote gevolgen heeft. Met deze techniek bedacht ik ook de verticale infiltratie en heb ik enkele succesvolle proefprojecten gerealiseerd. Per 1 april 2018 heb ik dit bedrijf verkocht om tijd vrij te maken voor een idealistische gedachte: meehelpen aan een beter milieu, door mijn kennis in te brengen en ideeën (verder) te ontwikkelen.

Hoe werken wij

Fase 1 is de oriëntatiefase.

Samen met u persoonlijk bespreken wij de eventuele problematiek en/of uw doelstelling, waarbij wij uw eigen visie meenemen. We bekijken uw pand en u stelt ons tekeningen ter beschikking. Ook bespreken wij wat uw beschikbaar budget kan zijn en bestuderen of er een gefaseerde aanpak tot de mogelijkheden behoort.
Ook zullen wij met aanpalende bedrijven contact zoeken of samenwerking tot de mogelijkheden behoort, want wateroverlast is niet alleen uw probleem.
Wij presenteren een mogelijk plan van aanpak en ramen globaal het benodigd budget.

Fase 2 is de voorbereidingsfase

Na aanleiding van de oriëntatiefase, gaan wij werk maken van het projectplan. Wij verzorgen prijsaanvragen en spreken met mogelijke leveranciers, desgewenst samen met u. Vervolgens gaan wij over tot een aanbeveling en verstrekt u opdracht aan de gewenste leverancier(s).

Fase 3 is de uitvoeringsfase

Wij kunnen het gehele uitvoeringstraject voor u begeleiden, zoals kwaliteitsbewaking, organiseren van bouwvergaderingen, tussentijdse- en eindoplevering. Kortom wij ontzorgen u volledig.

Projecten

Verticale infiltratie werd reeds succesvol toegepast in voetbalstadion de Koel in Venlo en bij ACS cleaning. In beide voorbeelden kampte men met locale waterplassen op het terrein. Door op de diepst mogelijke punten verticale buizen te plaatsen met een diepte tot 6 meter, behoort wateroverlast tot het verleden en voert men regenwater niet onnodig af op het rioolstelsel. De overlast voor uitvoering is vaak beperkt tot een gat van ca. 1x1 meter en binnen 1 werkdag gerealiseerd.

Jalema in Reuver had in het verleden te maken met wateroverlast door uitbreiding van bedrijfshallen en een te geringe rioolcapaciteit. Het rioolsysteem werd middels camerabeelden bestudeerd, daar riooltekeningen ontbraken. Deels werdt het riool gerenoveerd middels een “buis in buis techniek” en daar waar nodig de vloer opgebroken en het riool vervangen door een grotere buisdiameter. Ook konden enkele hemelwaterafvoeren omgekoppeld worden. Door te kiezen voor dit plan, kon men volstaan met slechts een klein deel vloer wat opgebroken moest worden en was de overlast beperkt tot slechts een week. Dit kon mooi tijdens een bedrijfsvakantie worden uitgevoerd.

Bij deze projecten was Leon Bastiaans de bedenker en was nauw betrokken bij de uitvoering van deze.